Annelies Boone

info@scholierenkoepel.be
scholierenkoepel.be
(binnenkort komt er een nieuwe website)


Maak werk van een sterk welbevinden(beleid) en zorg zo voor meer draagvlak voor wereldburgerschapseducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling

13u30 – 15u00

door Vlaamse Scholierenkoepel

Het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Structureel en systematisch aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en jongeren draagt dus bij aan het opvoeden tot verantwoorde wereldburgers.

Als ze goed voor zichzelf kunnen/willen/mogen (er de kans toe hebben) zorgen is de kans groter dat ze zorgzaam en aandachtig omgaan met de mensen en de wereld om hen heen.

Een beleid schrijven schrikt echter vaak af. Toch lijkt ons dit niet nodig. Op de meeste scholen gebeurt er al heel wat rond welbevinden, en een groot aantal onderdelen staat al op papier.

Wat je al hebt op een participatieve manier onder de loep nemen, levert een hoop voordelen op.
Zo stem je het beleid af met de noden van de leerlingen. Een rechtstreeks gevolg van hun inbreng hierbij is een verbetering van de leeromgeving. Ook draagt hun betrokkenheid bij het beleid bij tot een betere gedragenheid van het beleid.

Leerlingen betrekken bij je beleid levert niet enkel voordelen op voor de school, maar ook voor de leerlingen zelf. Ze spelen een actieve rol in de dynamiek van de school als mini-samenleving.

Tijdens deze workshop:

  • gaan we dieper in op de ‘why’ en how’ van leerlingenparticipatie
  • ontdek je wat écht telt voor scholieren en duiken we in hun 9 aandachtspunten rond welbevinden(beleid)
  • pik je goede ideeën op van andere scholen
  • krijg je een aantal kan-en-klare tools en tips mee om leerlingen te betrekken bij je welbevindenbeleid.

We beloven je een concrete en interactieve workshop. En nemen hiervoor ook graag een scholier mee, want dat zijn de echte experts, natuurlijk.

Annelies Boone

Annelies Boone begeleidt workshops en trajecten voor de Scholierenkoepel. Zij werkt steeds op
vraag en op maat van de school, of het initiatief nu komt van een leerlingenraad, directie of
leerkracht. Annelies heeft een rugzak vol participatietheorie en methodieken om elke deelnemer maximaal op weg te helpen in een participatief traject.

Onze andere workshops