Fien Portier, UCOS

fien.portier@ucos.be
0492 87 53 16
Pleinlaan 5, 1050 Brussel
www.ucos.be


Inspiratiesessie: ‘maak thema’s zoals racisme, positionaliteit, dekolonisatie en globale armoede bespreekbaar in de klas’

11u00 – 12u30

door UCOS

De leerplannen en eindtermen verwachten dat leerlingen aan de slag gaan met onderwerpen als burgerschap, positionaliteit en discriminatie. Maar hoe doe je dat precies als leerkracht die wereldburgerschapscompetenties naar de klas brengen?

In deze sessie nemen we je mee in thema’s zoals racisme, dekolonisatie, globale armoede, positionaliteit en zelfkritiek. We geven jullie als leerkracht eerst wat inhoudelijke kaders mee. Dit doen we aan de hand van interactieve lesmethoden zoals stellingen, woodclap, klasleergesprek en afgebakende discussies over bepaalde onderwerpen. Op die manier bieden we ook methodieken aan die jij kan toepassen tijdens jouw lessen!

Daarna gaan we kijken hoe we deze thema’s ter sprake kunnen brengen binnen jouw vakgebied? Hoe past dekolonisatie in de les godsdienst? En op welke manier leggen we de link tussen economie en globale armoede?

Fien Portier

Fien heeft Midden-Oostenstudies gestudeerd aan de Universiteit Gent. In het kader van haar studie verbleef ze verschillende maanden in Egypte en Libanon. Als Coördinator Vorming bij UCOS geeft ze o.a. vormingen over internationale mobiliteit naar het Globale Zuiden aan studenten en docenten in het hoger onderwijs. UCOS is een organisatie die wereldburgerschapscompetenties versterkt bij studenten in het hoger onderwijs. Via ons vormingswerk willen we kritisch bewustzijn stimuleren door thema’s te bespreken als positionaliteit, privilege en macht, racisme, armoede en neokolonisatie.

Onze andere workshops