Niels Vanhoof, AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen


Ama Amitai, Karel de Grote hogeschoolHoe kan je burgerschapscompetenties formatief evalueren?

11u00 – 12u30

door AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen en Karel de Grote hogeschool

In deze workshop wordt het Erasmus+ project ALiCE: Assessment for Learning in Citizenship Education ontdekt.

We focussen hiervoor op enkele best practices rond het formatief evalueren van burgerschapscompetenties. Uitwisselen over de manieren waarop je als leraar burgerschap beoordelt en het bespreken van enkele casussen doen we in kleinere groepen. Uitwisselen en van elkaar leren dus!

Niels Vanhoof

Niels werkt bij het team Actief Burgerschap aan Stedelijk Onderwijs Antwerpen en aan de lerarenopleiding lager onderwijs aan Karel de Grote hogeschool. Hij was jarenlang leraar lager onderwijs in Antwerpen en is ook filosoof van opleiding.

Ama Amitai

Ama doctoreerde aan de Vakgroep Sociologie Universiteit Gent en is onderzoeker aan onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs aan Karel de Grote hogeschool en ExploRatio aan Odisee hogeschool Brussel. Al haar onderzoeksprojecten focussen op burgerschapsonderwijs. Ze gaf ook les in het secundair onderwijs in Brussel.

Onze andere workshops