Pravini Baboeram, ECHO Expertisecentrum Diversiteitsbeleid

www.echo-net.nl
info@echo-net.nl
www.pravinimusic.com


Brave space: Dé plek voor jongeren om als jonge burgers kritisch te leren denken over maatschappelijk uitdagende thema’s

9u45 – 10u30

door Pravini Baboeram

Pravini Baboeram van het Expertisecentrum Diversiteitsbeleid ECHO Nederland pleit voor brave spaces als… safe spaces op school. Het is een illusie om in ongemakkelijke gesprekken zoals bv. over het koloniaal verleden, de klimaatcrisis, migratie,… te streven naar een safe space waarin alle gesprekspartners zich veilig voelen. Een brave space vergt moed van iedereen om dat ongemak aan te gaan en te reflecteren op de impact dat ons gedrag in het verleden, heden en toekomst heeft op de huidige samenleving en zijn machtsstructuren, maar bovenal op onze eigen positie als burger, als leerkracht, als leerling, …

Pravini Baboeram

Pravini Baboeram is een artieste en activiste die kunst creëert om bij te dragen aan sociale verandering. Als senior programma manager bij ECHO, expertisecentrum diversiteitsbeleid, begeleidt ze organisaties, scholen,… in hun ‘getting comfortable with the uncomfortable’ processen. Als artiest in eigen beheer heeft ze haar eigen label ‘Pravini Productions’ opgericht. Bijdragen aan een inclusieve samenleving .waarin diversiteit een kracht is, is haar grootste drijfveer.

Onze andere workshops