Stijn Sieckelinck studeerde sociale en wijsgerige pedagogiek aan de KU Leuven. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek beschrijft een pedagogisch perspectief op polarisatie en radicalisering bij jongeren. Sinds kort is hij als lector Youth Spot – Jongerenwerk verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij staat aan de basis van landelijke trainingen en adviseert verscheidene overheden.

Voornaamste publicaties zijn: “Reradicaliseren. Ronselen voor een betere wereld (LannooCampus, 2017)” en “Speelruimte voor Identiteit. Samenwerken aan veerkrachtige identiteitsvorming van jongeren (Amsterdam University Press, 2021).”


Keynote "Samen bouwen aan een democratisch school ethos."

9u40

door Stijn Sieckelinck

Jongeren hebben veel redenen om bezorgd te zijn: over hun eigen leven, maar ook over het lot van hun eigen groep of dat van de planeet. Sommige jongeren hebben ook redenen om hierover gefrustreerd en zelfs kwaad te zijn. Over de gebrekkige aanpak van discriminatie, de groeiende ongelijkheid, de mate waarin over de hoofden van jongeren heen wordt gesproken en besloten.

Scholen doen er goed aan om deze sentimenten een plek te geven in het onderwijs. Anders worden zij na de media, de wetenschap en de politiek de zoveelste institutie waar jongeren wantrouwig tegenover komen te staan. Door in de klas en daarbuiten aandacht te hebben voor vraagstukken die leerlingen, maar ook leerkrachten raken, kan gebouwd worden aan een waarlijk democratisch school ethos.