NORDIN BIGARÉ & KATRIEN VAN POECK

Nordin Bigaré, master in de Politieke Wetenschappen en in Environment & Resource Management, werkt als junior onderzoeker aan het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Gent. Hij is geïnteresseerd in educatie voor/van duurzame ontwikkeling, klimaateducatie, burgerschapseducatie, probleemgestuurd leren, locally relevant teaching, open schooling, de waardering van ecosysteemdiensten, democratische innovatie en beleidsanalyse. Momenteel is hij actief in het SEAS-project: ‘Science Education for Action and Engagement Towards Sustainability’.

Katrien Van Poeck is hoofddocent aan de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent. Als BOF-ZAP onderzoeksprofessor met focus op de rol van educatie in het streven naar een meer duurzame wereld coördineert ze de onderzoekslijn over duurzaamheidseducatie aan het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO). Ze leidt onderzoeksprojecten en -netwerken over ervaringsgericht leren in de context van duurzaamheidstransities, duurzaamheid in hoger onderwijs, klimaateducatie en ‘challenge-based’ onderwijs over duurzaamheidskwesties.


Lokaal relevante duurzaamheidsuitdagingen als vertrekpunt voor boeiend onderwijs.

11u

door Universiteit Gent – Centrum voor Duurzame Ontwikkeling

In deze interactieve workshop presenteren en illustreren we LORET – Locally Relevant Teaching. De methodiek ondersteunt leerkrachtenteams bij het plannen en ontwerpen van lessen waarin lokaal relevante, levensechte duurzaamheidsuitdagingen worden aangegrepen als kans voor de leerlingen om unieke kennis, inzichten, vaardigheden en ervaringen op te doen.

Leerlingen meenemen in een authentieke zoektocht naar manieren om deze duurzaamheidsproblemen het hoofd te bieden, geeft hen de gelegenheid om theoretische kennis in de praktijk toe te passen, om inzicht te krijgen in de complexiteit van duurzaamheidskwesties, om te leren omgaan met diverse en soms conflicterende ideeën over wat een duurzame oplossing is, om gevoelens van machteloosheid om te zetten in de ervaring dat men mee kan werken aan verandering, enz. We focussen op hoe leerkrachten via weloverwogen ‘didactisch werk’ deze unieke pedagogische kansen optimaal kunnen realiseren en tegelijkertijd mogelijke valkuilen kunnen vermijden.

We gaan interactief aan de slag met de daarvoor ontwikkelde LORET tools en illustreren alles uitgebreid aan de hand van concrete voorbeelden uit de pilootscholen die in het kader van onderzoeksprojecten met LORET aan de slag gingen.