Klimaatdialogen in de klas

11u00 – 12u30 (VOLZET) en 13u30 – 15u00

door Universiteit Antwerpen & Odisee

Deze workshop wordt twee keer gegeven; in de voormiddag voor leerkrachten SO en HO, na de middag voor leerkrachten BaO.

Hoe laat je leerlingen nadenken over het klimaat? Hoe reageer je op leerlingen die de klimaatopwarming in twijfel trekken? En hoe faciliteer je een gesprek tussen klimaatactivisten en klimaatrealisten in de klas?

Lessen over klimaatopwarming kunnen best uitdagend zijn. Wetenschappelijke ideeën botsen soms op andere overtuigingen. De confrontatie van ideeën kan ook een kans zijn. Het is een kans om de burgerschapsvaardigheden van jongeren te trainen, met name de vaardigheid geïnformeerd met elkaar in dialoog te gaan of begrip op te brengen voor mensen met andere overtuigingen.

In deze workshop reiken we leermateriaal aan om dialoog over klimaatopwarming in goede banen te leiden. We stellen oefeningen voor die leerlingen uitdagen verschillende perspectieven in te nemen en de verschillende standpunten te analyseren. We zoomen in op concrete casussen rond voedsel of vliegverkeer. We putten hierbij uit expertise rond filosofische dialoog en geweldloze communicatie.

Tijdens de workshop ontdek en ervaar je hoe reflectie aan te zwengelen rond klimaat. Je oefent je eigen gespreksvaardigheden en reflecteert over klimaateducatie in tijden van polarisatie.

Jelle De Schrijver

Jelle De Schrijver is bioloog en filosoof. Hij doceert vakdidactiek filosofie aan Universiteit Antwerpen en coördineert onderzoekskern ExploRatio aan Odisee. Hij onderzoekt hoe (filosofische) dialoog jongeren toelaat te reflecteren over duurzaamheid, wetenschap, erfgoed, burgerschap of klimaat. Hij begeleidt regelmatig gesprekken met kinderen en jongeren en ontwikkelde samen met collega’s methodieken zoals Filozoo, EcoZoo of WetenschapsReflex, bruikbaar op scholen of natuureducatieve centra.