DUCKTAPE VERSTERKT

‘Ducktape versterkt’ is een collectief van gedreven en doorwinterde praktijkwerkers binnen Groep INTRO vzw. Het werken met leerlingen in kwetsbare situaties is de basis van onze passie.


ducktape@groepintro.be
T 0473 53 67 40
We ondersteunen in gans Vlaanderen en Brussel
www.ducktapeversterkt.be
https://www.linkedin.com/company/ducktape-versterkt
www.facebook.com/Ducktapeversterkt

Klasdynamiek : handleiding voor meer verbinding in de klas

11u

door Ducktape versterkt

Een veilige klasdynamiek is als het ware een voorwaarde om te komen tot effectieve educatie voor duurzame ontwikkeling en/of wereldburgerschapseducatie. De lesonderwerpen die hierbij aan bod komen weken geregeld emoties los en kunnen polarisering voelbaar maken. Als leerkracht is jouw rol dan net cruciaal en niet evident.

Verbinding tussen leerlingen onderling en met jou als leerkracht… dat is dé sleutel om te komen tot een werkbare groepsdynamiek en een optimaal leef -en leerklimaat in de klas.

Via deze actieve vorming versterken en delen we wat werkt en werken we samen drempels weg waar nodig.
Met onze eigen publicatie “Klasdynamiek-t: handleiding voor meer verbinding in de klas” onder de arm verbinden we jullie ervaringen en good practices als leerkrachten met elkaar. Daarnaast laten we jullie aanvullende methodieken ervaren en koppelen we deze aan onderbouwde denkkaders.