VOLZET | Inzichten en tools rond beeldvorming en migratie: Other Talk Onderwijs

13u30 – 15u00

door School zonder Racisme i.s.m. Caritas International België

Migratie is een fenomeen van alle tijden en gelinkt aan beeldvorming, mediawijsheid en diversiteit. Het gesprek erover moeten we dan ook met de nodige zorg en nuance voeren. Op school is dit echter niet vanzelfsprekend. Daarom ontstonden er 2 projecten binnen Other Talk – Onderwijs om scholen tools aan te reiken om hiermee aan de slag te gaan: “School Projects” en “Teaching Migration”.

De activiteit start met een beknopt overzicht en interactieve demonstratie van de eindresultaten van Other Talk – Onderwijs. Vervolgens staan we kort stil bij het proces dat we hebben doorlopen om tot deze eindresultaten te geraken.

Ten slotte keren we terug naar de eindresultaten – en vragen ons af ‘WHAT NOW?’. We geven de lessons learned en concrete tips voor een geslaagd schoolproject rond migratie en diversiteit mee. De feedback en data van de online leeromgeving en de toolbox komen ook aan bod. We denken samen na over hoe jij deze tools optimaal kan inzetten en richten onze blik op de toekomst.

Arne Carpentier

Als pedagogisch ondersteuner bij School Zonder Racisme is zijn belangrijkste taak het ontwikkelen, begeleiden en opvolgen van workshops, excursies en opleidingen.

Ellen Vandamme

Na 10 jaar in het onderwijs ging ze in project management aan de slag. Momenteel is ze educatief projectverantwoordelijke bij Caritas International.be voor Other Talk – Teaching Migration.