Amitai Ama, Karel De Grote Hogeschool


Ruben Macquoy, Karel De Grote Hogeschool

VOLZET | Instrumenten voor Teamgericht Werken aan Burgerschapscompetenties

13u30 – 15u00

door Karel de Grote Hogeschool

In deze workshop reflecteren we op de vraag hoe leraren en schoolleiders teamgericht aan de slag kunnen gaan met de verschillende burgerschapsbouwstenen in het secundair onderwijs.

Deze sessie is gebaseerd op ons onderzoek dat als doel heeft om een begeleidings- en reflectie-instrument te ontwikkelen dat schoolteams versterkt om burgerschapscompetenties kwaliteitsvol te implementeren. We bieden een kennismaking aan met dit instrument dat gebruikt kan worden om WBE teamgericht te stimuleren. Er is de mogelijkheid om dit instrument zelf in te zetten binnen de eigen schoolpraktijk.

De workshop bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een korte toelichting bij het theoretisch luik en de bevindingen uit het praktijkonderzoek.
  2. Een interactieve oefening met het begeleidingsinstrument.
  3. Reflectie en feedback op instrumenten.

Amitai Ama

Doctoraat aan de Vakgroep Sociologie UGent, Onderzoeker aan onderzoekscentrum Groeikracht in Onderwijs en leerkracht SO.

Ruben Macquoy

Lector filosofie en wereldreligies aan KDG hogeschool, onderzoeker aan onderzoekscentrum Groeikracht in Onderwijs.