VEERLE VERSCHOREN is lerarenopleider en onderzoeker van onderzoekskern ExploRatio aan Odisee.

JELLE DE SCHRIJVER is coördinator van deze onderzoekskern en ook docent vakdidactiek aan Universiteit Antwerpen.


EcoZoo- denken en dialogeren over duurzaamheid in de klas.

11u

door Odisee & Universiteit Antwerpen

Is de aarde te koop? Kunnen jongeren de wereld veranderen? Zijn vijf verschillende vogels beter dan vijf dezelfde?

Grote filosofische vragen vormen een ideale insteek om leerlingen aan het denken te zetten over mens en natuur. De grote vragen laten kinderen met elkaar in dialoog gaan over thema’s op de snijlijn tussen technologie en duurzaamheid. Filosoferen vormt hiertoe een interessante toegangspoort. Door met jongeren te filosoferen stimuleer je hun systeemdenken, denken over waarden en over de eigen houding.

Deze aanpak die eerder werd uitgeprobeerd in het project FiloZoo wordt verder geperfectioneerd in een nieuwe methodiek en met de naam EcoZoo.

Tijdens deze workshop ontdek je (1) Welke oefeningen het denken over duurzaamheid stimuleren (2) Hoe je als begeleider/leerkracht het denken van jongeren over duurzaamheid uitdaagt en prikkelt en (3) Hoe je duurzaamheidsvraagstukken kan koppelen aan STEM-lessen.

We laten je ervaren hoe je met de EcoZoo-methodiek aan de slag kan in de klas. Je participeert aan verschillende oefeningen en traint je eigen dialoogvaardigheden. We reiken concreet klasmateriaal aan met prikkelende illustraties en bruikbare werkvormen dat toelaat in te zetten op STEM en duurzaamheidsvraagstukken in de klas.