Stephanie Vervaet, VIVES


Linde Zutterman, VIVES


Elien de Meyere, VIVES

Burgerschapsparticipatie stimuleren in de klas; ontwerpers van een duurzame toekomst

11u00 – 12u30 (VOLZET) en 13u30 – 15u00

door VIVES

In deze vorming staat actieve burgerschapsparticipatie in de basisschool centraal. We gaan aan de slag met de methodiek ‘ontwerpers van een duurzame toekomst’ om kinderen te stimuleren om actief te participeren aan de invulling van gebeurtenissen op school zoals ‘het vieren van een verjaardag’, ‘het inrichten van een snoezelhoek’, … Via de methodiek worden kinderen gestimuleerd om de eigen klas/schoolcontext vorm te geven en duurzaam te veranderen. Dit gebeurt via allerhande werkvormen die de kinderen helpen om te evolueren van een uitdaging tot een oplossing. Via de werkvormen oefenen de kinderen een actieve deelname aan de samenleving, waarbij hun interpersoonlijke competenties en reflectieve vaardigheden worden aangesproken. De methodiek steunt op design thinking, waardoor de werkvormen concreet-aanschouwelijk zijn en we kunnen inzetten op het prikkelen van alle kinderen tot actieve participatie via actie en dialoog. We passen dit in de vorming toe voor verschillende leeftijdsgroepen in de basisschool (oudste kleuter, onderbouw lagere school en bovenbouw lagere school).

Via praktijkvoorbeelden wordt uitgezocht hoe de methodiek ‘ontwerpers van een duurzame toekomst’ kan ingezet worden om actieve burgerschapsparticipatie te stimuleren bij kleuters en lagere schoolkinderen. Deelnemers gaan hierbij ook zelf aan de slag en er wordt tijd voorzien voor uitwisseling en reflectie i.v.m. eigen praktijkervaringen.

Stephanie Vervaet

Stephanie Vervaet is lerarenopleider in de educatieve bacheloropleiding kleuteronderwijs aan Hogeschool VIVES. Daarnaast bouwt ze als onderzoeker expertise op rond STEM, onderzoekend leren en burgerschap in de basisschool.

Linde Zutterman

Linde Zutterman is pedagoog werkend in de educatieve bachelor lager onderwijs aan de Hogeschool VIVES. Haar focus ligt voornamelijk op oriëntatie op de wereld, specifieker STEM en burgerschap.

Elien de Meyere

Elien de Meyere is lerarenopleider in de educatieve bacheloropleiding kleuter- en lager onderwijs aan Hogeschool VIVES. Haar focus ligt voornamelijk op wereldoriëntatie, erfgoededucatie en (wereld)burgerschap.