Veerle Van Raemdonck ((Kenniscentrum Urban Coaching & Education, Democratische Dialoog) & Katrien Beyl (School zonder Racisme)

Tussen 2001 en 2006 werkte Veerle Van Raemdonck als sporttechnisch coördinator en educatief ondersteuner bij een Vlaamse sportfederatie. In 2007 werkte ze als beleidscoach binnen het project sportbeleidsplanning van ISB vzw. Sinds 2004 is ze lector in de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding van de Erasmushogeschool Brussel, waar ze sinds 2008 ook onderzoeker is en in 2011 mee het kenniscentrum Urban Coaching & Education oprichtte. Haar onderzoek richt zich naar cultuursensitief en ethisch handelen binnen de sport.
Daarnaast is ze tewerkgesteld aan de VUB als docent in de faculteit lichamelijke opvoeding en kinesitherapie, waar ze ook aan een doctoraatsstudie werkt.

Katrien Beyl behaalde een diploma toerisme- en recreatiemanagement, specifieke lerarenopleiding en postgraduaat leerkracht Nederlands voor anderstaligen. Ondertussen is zij reeds zeven jaar actief als educatief medewerker bij School zonder Racisme, met de focus op trajectbegeleiding van secundaire scholen.


veerle.van.raemdonck@ehb.be
+32 (0)2 476 15 72
Erasmushogeschool brussel
Slotstraat 28, 1000 Brussel
www.erasmushogeschool.be
www.urbancoachingandeducation.be

 

katrien@schoolzonderracisme.be
+32 (0)2 511 16 36
www.schoolzonderracisme.be

Werken aan een schoolcultuur die diversiteit erkent en omarmt

11:00 VOLZET en 13:45 VOLZET

SO en schoolbreed

Een school waar elke leerling zich thuis voelt, waar alle leerlingen gelijke kansen krijgen en zich maximaal kunnen ontwikkelen. Wil je van jouw school ook zo’n warme school maken? Dan is het belangrijk om te zorgen voor een warm klimaat dat de diversiteit op school erkent en omarmt. Onderzoek toont aan dat een interculturele schoolcultuur ervoor zorgt dat leerlingen zich meer ‘thuis voelen’ op school, wat op zijn beurt weer een positieve invloed heeft op de schoolprestaties van álle leerlingen, met of zonder migratieachtergrond. School zonder Racisme en het project Democratische Dialoog van het kenniscentrum Urban Coaching & Education zetten samen met verschillende partners dit onderzoek om in de praktijk. Tijdens deze workshop kom je alles te weten over het project ‘Interculturele schoolcultuur’ en krijg je een praktische werkvorm mee, waar je binnen een schoolteam meteen mee aan de slag kan gaan.