Christophe Calis

Christophe Calis is onderwijsadviseur bij AHOVOKS, binnen de afdeling Kwalificaties en Curriculum. Hij is als procesbegeleider onder andere bevoegd voor de ontwikkeling van de eindtermen voor de sleutelcompetentie ‘burgerschapscompetenties en competenties inzake samenleven’.


christophe.calis@ond.vlaanderen.be

Vlaamse overheid
AHOVOKS – Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs,
Kwalificaties & Studietoelagen
Afdeling Kwalificaties en Curriculum
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
T 02 553 89 63
www.onderwijs.vlaanderen.be
www.onderwijsdoelen.be

SDG's, burgerschap en nieuwe eindtermen

11:00 (VOLZET) en 13:45 (VOLZET)

SO

Burgerschaps- en duurzaamheidscompetenties maken deel uit van de nieuwe, bindende eindtermen voor het secundair onderwijs. De SDG’s maken er deel van uit. Christophe Calis is adviseur bij AHOVOKS, het Vlaams Agentschap dat mee de eindtermen voorbereidt. Hij maakt ons wegwijs in de in’s en out’s van de nieuwe burgerschaps- en duurzaamheidscompetenties. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden geeft hij inspiratie om (vakoverschrijdend) aan de slag te gaan met deze competenties.