Lien Vandamme

Lien Vandamme is beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen bij 11.11.11. Ze volgt er het Belgische, Europese en internationale klimaatbeleid op vanuit een internationaal rechtvaardigheidsperspectief.


Klimaatrechtvaardigheid

13:45 VOLZET

BaO, SO en schoolbreed

Zo goed als iedereen is het er ondertussen wel over eens dat er hoogdringend en wereldwijd ingezet moet worden op juiste beleidsmaatregelen om de klimaatcrisis tegen te gaan. Want niemand kan ontkennen dat de klimaatcrisis op lange termijn weerpatronen wijzigt, met een diepgaand effect op landbouw, bossen, visserij en veeteelt, en dat het grote aantallen mensen treft. De honger neemt na jaren van daling terug toe, met de klimaatcrisis als belangrijkste oorzaak.

Lien Vandamme, beleidsmedewerker bij 11.11.11 voor het thema klimaat en natuurlijke rijkdommen, brengt meer klaarheid in het begrip klimaatrechtvaardigheid. Waarom is inzetten op wereldwijde klimaatrechtvaardigheid belangrijk? Welke globale aanpak is er nodig?