Ines Dewulf

Ines is leerkracht PAV in TA Lokeren. Ze is medebedenkster van het project ‘kritisch denken’ en de workshop ‘Hé, dat is mijn geld!’. Daarnaast is ze ook bekend onder de naam ‘Kanttekening’. Kanttekening bedenkt, geeft en begeleidt workshops en projecten die leerlingen beroeren en actief burgerschap, het welbevinden en persoonlijke groei bevorderen.


tekeningkant@gmail.com
www.kanttekening.com
0473 25 63 28

Kanttekening

10:45

Hé, dat is mijn geld!

Deze interactieve workshop over wat de bank écht doet met je geld (financiële educatie/duurzaamheid) werd ontwikkeld in samenwerking met FairFin.

Als leerkracht zal je de methodieken aan den lijve ondervinden tijdens een belevingsmoment. Hoe kan je samen met de leerlingen ontrafelen waarin banken ons geld investeren? We vertrekken vanuit de leefwereld van de leerlingen en maken daarna de overstap naar wereldthema’s die hen verontwaardigen. Bij nader onderzoek blijken die thema’s te linken aan de investeringen die de banken maken met ons geld.

Daarna kijken we op metaniveau naar leerdoelstellingen, reacties van leerlingen en leerkrachten, de opbouw en de kracht van de workshop.