Bieze Van Wassenhove

Bieze was meer dan 20 jaar leraar Humane Wetenschappen in het secundair onderwijs. Daarna begeleidde hij schoolteams in basis, secundair en hoger onderwijs rond welbevinden, gezondheid, wereldburgerschapseducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling. Momenteel werkt hij als ‘procesbegeleider duurzaamheid hoger onderwijs’ bij Ecocampus, departement Omgeving, Vlaanderen.


luc.vanwassenhoven@vlaanderen.be
0479 30 09 77
https://omgeving.vlaanderen.be/ecocampus-duurzaam-hoger-onderwijs

Ecocampus

10:45

Duurzaamheid op school? Natuurlijk wel!

Duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap vraagt verandering of transformatie. In deze sessie onderzoeken we onder welke voorwaarden de inspanningen van leerlingen/studenten, leerkrachten/docenten en directie rond EDO en WBE, bijdragen tot brede en diepgaande veranderingsprocessen. Een integrale schoolbenadering toont aan hoe betrokkenheid (motivatie en goesting) en draagvlak (efficiëntie en planning) elkaar daarin versterken.

Na deze sessie beschik je over een bril om sleutelfactoren tot verandering beter te herkennen en bij te struren.