Ellen Van Vooren - Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi)

Ellen is inhoudelijk stafmedewerker bij KeKi. Ze werkt rond thema’s als participatie, mensenrechteneducatie, diversiteit en inclusie, welzijn, welbevinden, gezondheid, duurzaamheid en omgeving. Daarnaast staat ze in voor de begeleiding van professionals over kinderrechten door middel van zelfreflectie en co-creatie.

KeKi streeft ernaar de positie van alle kinderen en jongeren in de samenleving te versterken en erkend te krijgen. KeKi wil dat kinderen en jongeren leven en opgroeien in een rechtvaardige, solidaire, menswaardige en inclusieve samenleving. Het respecteren en waarborgen van kinder- en mensenrechten staan hierbij centraal.


Democratie en onderwijs: de leraar op reis met Odysseus

11:00 en 13:45

BaO en SO

In een democratische klas hebben alle kinderen en jongeren de kans om zich te ontplooien in een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving. Maar – hoe kom je tot zo’n democratisch klasklimaat? Odysseus, een van de helden van de Griekse mythologie, zal jouw gids zijn op deze reis. Hij nodigt je uit om tijdens deze sessie vragen te stellen over wat het betekent om een democratische leerkracht te zijn, te onderzoeken welke dilemma’s je onderweg kan tegenkomen op school of in de klas en acties te formuleren om je ultieme doel te bereiken: een democratische klas.