Logo 11.11.11

Kinderen zijn de wereldburgers van morgen. De 11.11.11 onderwijswerking wil kinderen bewust en kritisch leren kijken naar de wereld. Elk jaar werkt 11.11.11, aansluitend bij het campagnethema, een educatief aanbod uit voor basis en secundair onderwijs.

Met 11@school kunnen zowel basis- als secundaire scholen actief meewerken met de 11.11.11 campagne. Als koepel van de Noord-Zuidbeweging vergeet 11.11.11 daarbij ook niet het aanbod van haar lidorganisaties. 11.11.11 maakt eveneens een overzicht van andere nuttige materialen rond de gemeenschappelijke thema’s en campagnes.

Blijf je graag op de hoogte van globale thema’s zoals klimaat, migratie, duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), internationale samenwerking, … campagnes en acties, educatief aanbod waarmee je in je klas aan de slag kan? Schrijf je hier in op onze scholennieuwsbrief.

Meer informatie lees je hier