Joke Oosterlijnck & Reineke Gouwy

Joke Oosterlijnck is MOS-begeleider in de provincie West-Vlaanderen en leerkracht basisonderwijs. Ze begeleidt scholen in het proces naar een duurzaam doel.

Reineke Gouwy werkt sinds 2015 als educatief medewerker in het Wereldhuis West-Vlaanderen.


Joke.oosterlijnck@west-vlaanderen.be
Provincie West-Vlaanderen – dienst NME
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
050 40 33 80
www.mosvlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/mos

reineke.gouwy@west-vlaanderen.be
Wereldhuis West-Vlaanderen
Hugo Verrieststraat 22
8800 Roeselare
051265051 – 0492343616
website Wereldhuis West-Vlaanderen
wereldhuis.bibliotheek.be

17 werelddoelen: een vertaalslag naar de klaspraktijk

11:00 VOLZET

BaO

Hoe maken we van de wereld een veilige, eerlijke en gezonde plek?
De 17 werelddoelen van de VN of SDG’s leren ons de deelaspecten van een complexe wereld kennen. Wij maken de werelddoelen laagdrempelig en bieden materialen aan om hier per graad en reeds vanaf de kleuterklas mee aan de slag te gaan en betrokkenheid op school te creëren. Want laat ons beginnen met van de school een veilige, eerlijke en gezonde plek te maken!

Doelgroep: iedereen betrokken bij een basisschool