Ines Dewulf

Ines Dewulf is leerkracht PAV in GO! Technisch Atheneum Lokeren. Ze is tevens medebedenkster van het project ‘kritisch denken’ en de workshop ‘Hé, dat is mijn geld!?’.

Als zelfstandige in bijberoep werkt ze onder de naam “Kanttekening”. Kanttekening bedenkt, geeft en begeleidt workshops en projecten die leerlingen beroeren en actief burgerschap en het welbevinden en persoonlijke groei bevorderen.


'Hé, dat is mijn geld.' Interactieve workshop over wat de bank echt doet met je geld

11:00

SO

Deze interactieve workshop over wat de bank écht doet met je geld (financiële educatie/duurzaamheid) werd samengesteld in samenwerking met FairFin. Als leerkracht zal je de methodieken aan den lijve ondervinden tijdens een belevingsmoment.  Hoe kan je samen met de leerlingen ontrafelen waarin banken ons geld investeren? We vertrekken vanuit de leefwereld van de leerlingen en maken daarna de overstap naar wereldthema’s die hen verontwaardigen. Bij nader onderzoek blijken die thema’s te linken aan de investeringen die de banken maken met ons geld. Op die manier bespreken we het verloop van de workshop. Daarna kijken we op metaniveau naar leerdoelstellingen, reacties van leerlingen en leerkrachten, de opbouw en de kracht van de workshop.