Jelle Boeve-de Pauw & Thomas Remerie

Jelle Boeve-de Pauw is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen. Zijn expertise ligt op het vlak educatie voor duurzame ontwikkeling en onderwijseffectiviteit. Hij is projectleider van het VALIES-project. Daarnaast werkt Jelle ook als lerarenopleider lager onderwijs en onderzoekcoordinator aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.

Thomas Remerie is docent aan de lerarenopleiding kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool. Zijn expertise ligt op het vlak van educatie voor duurzame ontwikkeling en wereldburgerschapseducatie voor leraren basis- en secundair onderwijs. Hij is als projectmedewerker betrokken in het VALIES-project.

VALIES is een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, de Katholieke Universiteit Leuven, de Arteveldehogeschool, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. We worden ook begeleid door een uitgebreide commissie van organisaties die actief zijn in het veld van EDO.