Eef Cornelissen & Jelle De schrijver

Filosoof Eef Cornelissen is gespecialiseerd in filosoferen met kinderen en jongeren en werkt als onderzoeker bij onderzoekskern Exploratio in Odisee hogeschool.

Bioloog en filosoof Jelle De Schrijver is docent lerarenopleiding en coördinator van onderzoekskern Exploratio aan Odisee Hogeschool.


Darwin of Allah? Dialoog over gevoelige thema's in de wetenschapsklas

13:45 VOLZET

SO

Sluiten wetenschap en geloof elkaar uit? Mag je knutselen aan mensen? Hoe ga je in dialoog over evolutietheorie of homoseksualiteit?
Aansnijden van controversiële thema’s op de snijlijn tussen wetenschap en maatschappij aan te pakken, ligt niet voor de hand. Een aanpak gericht op het aangaan van een dialoog met leerlingen over moeilijke thema’s in de grootstedelijke wetenschapscontext is veelbelovend. U ervaart en ontdekt hoe een Socratische gespreksmethode spanningen over wetenschap en geloof kan ontmijnen.