11.11.11

Kinderen zijn de wereldburgers van morgen. De 11.11.11 onderwijswerking wil kinderen bewust en kritisch leren kijken naar de wereld. Elk jaar werkt 11.11.11, aansluitend bij het campagnethema, een educatief aanbod uit voor basis en secundair onderwijs.

 

Als koepel van de Noord-Zuidbeweging vergeet 11.11.11 daarbij ook niet het aanbod van haar lidorganisaties. 11.11.11 maakt eveneens een overzicht van andere nuttige materialen rond de gemeenschappelijke thema’s en campagnes.

 

Met de actiedag ‘@school’ kunnen zowel basis- als secundaire scholen actief meewerken met de 11.11.11 campagne.

 

Meer informatie op www.11.be